Müügigarantii

Digikäpast ostetud kasutatud arvutitel on kehtiv garantiiaeg märgitud ostudokumendil (arvel). Standardgarantii on 6 kuud kui toote kirjelduse juures ei ole teisiti kirjas. Garantii kehtib ainult originaal ostudokumendi (arve) olemasolu korral. Kui toodet ei ole võimalik remontida, on kliendil õigus nõuda toote asendamist kehtiva garantii korral.

Ostja kohustub :

  • kasutama seadet vastavalt otstarbele ja ettenähtud tingimustele;
  • mitte kahjustama ega rikkuma või laskma kolmandatel isikutel kahjustada või rikkuda seadet;
  • välistama seadme väärkasutuse ja füüsilised vigastused (sh muljumised ja kukkumised ning samuti vigastused, mille põhjustajaks on kõrvaliste esemete, vedelike, ja üleliigse tolmu vms. sattumine seadme sisemusse).
  • tagama seadmete kaitstuse välistegurite kahjulike mõjude eest (näiteks voolupinge kõikumine, niiskus, äike jms.).
  • kauba tooma rikke ilmnemisel kokkulepitud aadressile garantii aja jooksul.

Garantiiaeg ei kehti, kui:

  • toodet garantiiremonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti (arve) või kui sellel olevaid tehnilisi andmeid on omavoliliselt muudetud;
  • toote seeria- ja mudelinumber on eemaldatud, muudetud, teise kohta paigutatud või mitteloetav.
  • toote konfiguratsioon on muudetud, olenemata kui kvalifitseeritult seda on tehtud, või kui toode on viidud remonti mujale kui Digikäpa esindusse.
  • toote rike tekkis omaniku süül ebaõige kasutamise tulemusena.
  • tarkvaralistele vigadele, akule ning loomulikul teel kuluvatele seadmetele (näit ventilaatorid) ei käi müügigarantii alla.

Klienditeenindus:

Garantii- ja hooldusküsimustega helistage tel. 58028760 või e-maili teel: info@digikapp.eu